Γράφει η Ελευθερία Λιντοβόη – Γενική Ιατρός – Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό “Πρώτα η Κέρκυρα” με επικεφαλής τον Γιώργο Καλούδη :

Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα την, για προεκλογικούς προφανώς λόγους, συστηματική προβολή του νέου εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων της Ηπείρου, ως το ένα και μόνο μοντέλο, ως τη μία και μόνη προς αντιγραφή λύση για την επίλυση του προβλήματος των απορριμμάτων στην Κέρκυρα.
Μάλιστα, υποψήφιοι επιδίδονται σε αγώνα πατρότητας ή και αγώνα ταχύτητας για την ικανότητα κατασκευής μιας τέτοιας μονάδας στην Κέρκυρα, αν αυτοί εκλεγούν. Δηλαδή η λύση του προβλήματος είναι η κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας.
Είναι αυτό αλήθεια; Είναι η μισή αλήθεια, το υπόλοιπο κομμάτι της αλήθειας αφορά το με τι είδους και μορφής απορρίμματα μπορούμε και προβλέπεται να τροφοδοτούμε το εργοστάσιο στην Κέρκυρα η στην Ήπειρο, η οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη.
Στόχος της ΕΕ, ο οποίος έχει υιοθετηθεί από την Ελλάδα και από τον αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Ιονίων Νήσων, είναι μέχρι το 2020 να επιτευχθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ανακύκλωση τουλάχιστον του 50% των απορριμμάτων.Ο σχεδιασμός και οι πόροι για διαλογή στην πηγή είναι διαθέσιμοι και η διαλογή είναι πλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Το Α΄βήμα της λύσης λοιπόν, όπως και να έχει, το οποίο συνεπάγεται και άμεση απομάκρυνση σημαντικής ποσότητας απορριμμάτων από την Κέρκυρα (ανακυκλώσιμων) είναι η διαλογή στην πηγή και η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που θα προορίζονται για την μονάδα επεξεργασίας, όπου αυτή και αν βρίσκεται, όταν αυτή και αν γίνει στην Κέρκυρα.
Κανείς δεν μιλά γι’ αυτό επί της ουσίας και το χειρότερο κανείς δεν πράττει και δεν έπραξε γι’ αυτό από τις Δημοτικές αρχές, αρχίζοντας από την παρούσα και πηγαίνοντας πίσω έως και 15 χρόνια. Η παντελής απουσία διαλογής στην πηγή των απορριμμάτων είναι το πρόβλημα της Κέρκυρας και όχι μόνο η απουσία σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας.
Τα επιβεβλημένα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι:(α) από πλευράς Δήμου η δημιουργία ορθά κατανεμημένων πράσινων νησίδων και πράσινων σημείων στα οποία θα εναποτίθενται τα ανακυκλώσιμα σε διαφορετικές ροές, η προμήθεια των επιχειρήσεων με ειδικές μπλε σακούλες ανακύκλωσης (οι οποίες θα επιτρέπουν και τον έλεγχο της συμμόρφωσης), ο σχεδιασμός ορθών δρομολογίων συλλογής ανακυκλώσιμων και σύμμεικτων (ανά δεύτερη ημέρα) και η εντατική καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων, (β) από πλευράς πολιτών και επιχειρήσεων η συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Δήμου.
Η διαλογή λοιπόν στην πηγή είναι το Α΄βήμα της λύσης και πρέπει να γίνει ΑΥΡΙΟ. Παράλληλα μπορούμε να συζητάμε και να σχεδιάζουμε την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας, ώστε να μπορούμε πλέον να διαχειριζόμαστε εμείς τα απορρίμματά μας, όπως κάθε πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία.