Ερώτηση κατατέθηκε στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με σχετικά με το θέμα:«Χιλιάδες δικαιούχοι εκτός του ‘power pass’ για τα αναδρομικά του ρεύματος»

 

Κύριοι Υπουργοί,

Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αντίδρασης και λείανσης της εύλογης αγανάκτησης των πολιτών από τους αλλεπάλληλους αυξημένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και την ρήτρα αναπροσαρμογής, μέσω των αρμόδιων Υπουργείων, αποφάσισε την θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης των νοικοκυριών που επιβαρύνθηκε σημαντικά από τις αυξήσεις.

 

Στην Υπουργική Απόφαση ορίζεται δε ότι: «Παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη μέρους αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022».

 

Το ποσό της ενίσχυσης ανά λογαριασμό ρεύματος υπολογίζεται στο 60% επί του θετικού υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής του λογαριασμού και των ποσών έκπτωσης. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά κυμαινόμενο τιμολόγιο, ο αιτών δεν θα δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης, όπως επίσης και στην περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά παροχή οικιακής χρήσης.

 

Από την ερμηνεία της άνω παραγράφου προκύπτει ότι χιλιάδες δικαιούχοι πρόκειται να μην λάβουν τα αναδρομικά για το ρεύμα, καθώς, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η επιστροφή αφορά μόνο τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί 01/12/2021 έως 31/05/2022. Συνεπώς, ένας λογαριασμός που έχει εκδοθεί την 01/06/ 022 και περιλαμβάνει περίοδο κατανάλωσης από την 31/01/2022 έως και τις 29/05/2022 δεν θα γίνεται δεκτός και ο καταναλωτής δεν θα λάβει την επιστροφή.

 

Το πρόγραμμα δεν καλύπτει τους λογαριασμούς επαγγελματικής χρήσης, πράγμα το οποίο αφήνει χιλιάδες επιχειρήσεις σε έλεος των διαρκών αυξήσεων και ανατιμήσεων που τους οδηγεί στον οικονομικό μαρασμό και κλείσιμο.

 

Βάσει των ανωτέρω:

 

 

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

 

  • Σε τι ενέργειες θα προβείτε προκειμένου το θεσπισθέν πρόγραμμα να καλύπτει όλους τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν μεταγενέστερα της τασσόμενης περιόδου, αλλά αφορούν κατανάλωση και χρέωση εντός αυτής;
  • Σε τι άλλους είδους ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να ελαφρύνετε τις επιχειρήσεις από τις αυξήσεις σε λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ