Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ανακοινώνει την διεξαγωγή νέο μαθητικού
διαγωνισμού με τίτλο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

Πρόκειται για έναν νέο πρωτότυπο ως προς τους στόχους του διαγωνισμός
για μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Β’, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και
Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου. Η έγκαιρη εγγραφή
είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή.

https://forms.gle/vuv77KUY5ffykju66

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ:
http://www.hms.gr/pythagoras/index.html, (όπως, Tι είναι ο
διαγωνισμός, Eνδεικτικά θέματα, Eγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού,
Εξεταστικά κέντρα, Θέματα οργάνωσης του διαγωνισμού, κ.ά) .