Επερώτηση που αφορά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας και θα συζητηθεί στην έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα κατέθεσε ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης “Ιόνιος Συμμαχία” Σπύρος Σπύρου.

Επερώτηση 2.: «Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας οφείλει να βρίσκεται στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για να μπορεί να έχει η λειτουργία του επιτελικό και αποτελεσματικό χαρακτήρα.»

 

Είναι κοινή διαπίστωση και συνεχώς επισημαίνεται από επίσημα επιστημονικά χείλη ότι τα καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται με συνεχώς αυξανόμενη ένταση και βίαιο τρόπο. Τα φαινόμενα αυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται και ως ακραία, αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή που εν πολλοίς οφείλεται στην αλόγιστη ανθρωπογενή παρέμβαση στο περιβάλλον και τη φύση. Η κατάσταση αυτή, όπως αναφέρεται σε πολλά κείμενα, ελάχιστα μπορεί να ανατραπεί. Επισημαίνεται όμως, ότι μπορούν να μειωθούν τα καταστροφικά αποτελέσματα αυτών των φαινομένων εάν μελετηθούν και εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα στην κατεύθυνση π.χ. της αντισεισμικής θωράκισης, της διάνοιξης ρεμάτων και τάφρων απορροής υδάτων και στην αποφυγή κατασκευής οικιών σε επικίνδυνους ή παραποτάμιους χώρους. Η ενέργεια που εμπεριέχουν τα ακραία αυτά φαινόμενα είναι τόσο ισχυρή που η όποια αντίσταση είναι αδύναμη να τα σταματήσει ή να τα ανατρέψει.

Ως εκ τούτου, σωστά η έννοια της Πολιτικής Προστασίας λαμβάνει ιδιαίτερη αξία και σημασία στην εποχή μας και η κοινωνία αλλά η πολιτεία κυρίως οφείλει να λάβει πρωτοβουλίες θεσμικές, οργανωτικές και οικονομικές για την καλύτερη αντιμετώπισή τους. Ο Νόμος 4662 του Φεβρουαρίου 2020 ήρθε να συμπληρώσει προηγούμενες νομοθετικές διατάξεις αλλά και να ενισχύσει με κανόνες και με διοικητικά όργανα την προοπτική να υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών, με έμφαση στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών αλλά και του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο νόμος αυτός προβλέπει την δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Διαρθρώνεται σε διάφορα επίπεδα, ξεκινώντας από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και αποκεντρώνεται στις Περιφέρειες, τις Περιφερειακές Ενότητες και στους Δήμους και στελεχώνεται από εκπροσώπους στο υψηλότερο επίπεδο φορέων που έχουν αρμοδιότητα για ανάληψη δράσεων ανάλογα της μορφής του κινδύνου, το μέρος που λαμβάνει χώρα το γεγονός και την έκτασή του. Με το άρθρο 17 του Νόμου αυτού προβλέπεται και συστήνονται 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας που λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως, ένα σε κάθε περιφέρεια, με αντικείμενο:

Α. Τον συντονισμό, σχεδιασμό, εποπτεία, οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης και

Β. Την παροχή οργανωμένης υποστήριξης στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των συνεπειών τους.

Αυτά προβλέπει ο Νόμος 4662 άρθρο 17 παρ. 1 για τα Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας.

Το θέμα σήμερα έρχεται ως επερώτηση λόγω της έκτακτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την 28η Σεπτεμβρίου 2020, διατηρούμε όμως το δικαίωμα να επανέλθει αν χρειαστεί και ως θέμα στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του σώματος. Και αυτό, διότι υπήρξε δημόσια αναφορά με δηλώσεις και κείμενα από κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους αλλά και από την κ. Περιφερειάρχη, ότι έδρα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου θα είναι η Λευκάδα «καθ’ υπόδειξη της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας». Μολονότι το θέμα αυτό δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα, και μολονότι έδωσε λαβή να αναδειχθεί κάποια αντιπαλότητα με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, προκύπτει το ερώτημα αν είναι δυνατόν το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας για το ρόλο που καλείται να επιτελέσει να βρίσκεται έξω από το πολυπληθέστερο νησί της ΠΙΝ, μακριά από την Περιφερειακή Αρχή που θα κληθεί άμεσα με άλλα επιτελικά όργανα (Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό, αρμόδια Αντιπεριφέρεια κ.α.) να αποφασίσει, να συντονίσει και να αναλάβουν την θεσμική τους ευθύνη την στιγμή του γεγονότος.

Με την ανάγκη μελλοντικής συζήτησης για την στελέχωση, την οργάνωση και την λειτουργία του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, ερωτάσθε:

-Ποια είναι η θέση σας ως Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων για την έδρα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας της ΠΙΝ;

-Συμμερίζεστε την καταφανή και πλούσια και θετική επιχειρηματολογία για τη δημιουργία του Π.Ε.Κ.Π.Κ στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων;