Τον ορισμό του Κώστα Μιχαηλίδη στη θέση του προέδρου της ΕΤΕ αποφάσισε το Δ.Σ της τράπεζας, σε εφαρμογή του προγράμματος διαδοχής που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2017.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο  Τάκης – Αριστείδης Θωμόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από μη εκτελεστικό μέλος και προέδρος του Δ.Σ. της τράπεζας σε εφαρμογή του προγράμματος διαδοχής, όπως είχε σχετικά ανακοινωθεί από τις 26/4/2017.

Ακολούθως, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την ανασυγκρότησή του σε σώμα και τον ορισμό του Κώστα Μιχαηλίδη ως νέου μη εκτελεστικού προέδρου του Δ.Σ. Ο Κώστας Μιχαηλίδης διαθέτει εξαιρετική εμπειρία πλέον των 30 ετών στον τραπεζικό κλάδο, έχοντας αναλάβει ανώτατες θέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Σε συνέχεια της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, η σύνθεση του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:

-Κώστας Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό μέλος

-Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

-Δημήτριος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

-Παύλος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

-Πέτρος Σαμπατακάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

-Arthur Michael Royal Aynsley, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

-Marianne Okland, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

-Claude Piret, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

-Χάρης Μάκκας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

– Eva Cederbalk, Μη εκτελεστικό μέλος

-Παναγιώτα Ιπλιξιάν, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας Δ.Σ. και Επιτροπών Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ευχαρίστησε θερμά τον κ. Θωμόπουλο για τη σημαντική συνεισφορά του στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου του Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Πηγή: ΑΠΕ / ΜΠΕ