Παρακαλώ κοινοποιήστε και όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα.
Ας βοηθήσουμε !!

Η ανακοίνωση είναι από τον ΦΑΡΟ ΖΩΗΣ.