Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και φίλων Ατόμων με Αναπηρία ότι τι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Σε αυτή εμπεριέχονται 11 θέσεις για άτομα με αναπηρία από 50% και 5 θέσεις για άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67%.

Περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Πληροφόρησης ΑμεΑ του Συλλόγου 2η Πάρ. Ελευθ. Βενιζέλου (πίσω από το ΙΚΑ)  ή στα τηλέφωνα 26610-47565 κ. Ροδάνθη Ζαχαροπούλου,  στο 6945 106118 Σπύρος Ζουμπουλίδης ή στην Ιστοσελίδα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία esamea.gr.