Δύο θέσεις ειδικευμένων ιατρών εγκρίθηκαν για το Νοσοκομείο Κέρκυρας την Παρασκευή 7/6/2019. Συγκεκριμένα αφορούν ειδικευμένους ιατρούς Ουρολογίας και Ρευματολογίας με  συμβάσεις 3ετους διάρκειας.

Στη θέση Ουρολογίας ήδη ολοκληρώθηκε η πρόσληψη ενός ειδικευμένου Ουρολόγου, αυξάνοντας τον αριθμό των υπηρετούντων Ουρολόγων σε 4.

Συνολικά με την τελευταία πρόσληψη ο αριθμός των ειδικευμένων υπηρετούντων ιατρών ανέρχεται σε 103 και η αύξηση σε σχέση με την 1/1/2016, φτάνει το 28,75%. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν προκηρυχθεί ακόμα 22 νέες μόνιμες θέσεις ιατρών των οποίων η κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η θέση του Ρευματολόγου είναι προσωρινά κενή και αναμένεται η υποβολή αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της.