Τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο δήμο Παξών αναλαμβάνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Αυτό αποφασίστηκε κατά τη σημερινή συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος με το δήμαρχο Παξών Σπύρο Βλαχόπουλο και τον περιφερειακό σύμβουλο Σπύρο Βλαχόπουλο.

Ειδικότερα αποφασίστηκε να ανατεθεί από το δήμο Παξών προς την ΠΙΝ η εκτέλεση τριών έργων, εκ των οποίων τα δυο αφορούν στη διαχείριση στερεών αποβλήτων (δημιουργία πράσινου σημείου και σταθμού μεταφόρτωσης) και το τρίτο σε έργο αγροτικής οδοποίϊας στους Αντίπαξους.

Ακολουθούν τα έργα:

  • «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στο δήμο Παξών», π/υ 1.637.331 ευρώ. Περιλαμβάνει την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης αποβλήτων, την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και προμήθεια εξοπλισμού οργάνωσης της διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων
  • «Δημιουργία πράσινου σημείου και γωνιών ανακύκλωσης στο δήμο Παξών» π/υ 373.414 ευρώ. Περιλαμβάνει τη δημιουργία πράσινου σημείου, γωνιών ανακύκλωσης και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας.
  • Κατασκευή έργου αγροτικής οδοποιϊας στους Αντίπαξους, π/υ 441.000 ευρώ.

Η ΠΙΝ θα αναλάβει τη δημοπράτηση και την εκτέλεση των παραπάνω έργων, η οποία θα γίνει μέσω προγραμματικών συμβάσεων με το δήμο Παξών.