Μικρές αυτοσχέδιες χωματερές με απορρίμματα αλλά και ογκώδη αντικείμενα έχουν δημιουργηθεί σε δρόμους της Κέρκυρας τόσο σε σημεία που υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων όσο και σε σημεία όπου δεν έχουν οριστεί για εναπόθεση απορριμμάτων .

Δείτε το ρεπορτάζ του START: