Επανατοποθετήθηκε σήμερα στη βάση της, στην Κοφινέτα, η προτομή του Γεωργίου Ράλλη που είχε κλαπεί στις 4 Απριλίου για να βρεθεί λίγες ημέρες αργότερα στην περιοχή της Κόντρα Φόσσα.

Η επανατοποθέτηση έγινε από το συνεργείο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

-1-273x486 -2-741x417 -3-741x417