Η ανακοίνωση του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΊ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-10-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ ν. 4412/2016».