Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης Γιώργος Καρύδης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-4-2021 ζήτησε εμπρόθεσμα καταθέτοντας και σχετική Εισήγηση να συζητηθεί το θέμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τη μεταβίβαση της κυριότητας της νησίδας ΛΑΖΑΡΕΤΟ στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ, αναιτιολόγητα δεν συμπεριέλαβε το θέμα αυτό στην Ημερήσια Διάταξη της εν λόγω συνεδρίασης.
Ο Γιώργος Καρύδης, αφού διαμαρτυρήθηκε για την παράλειψη αυτή εκφράζοντας τη θέση ότι είναι παράνομη, αντιδεοντολογική και αντιαυτοδιοικητική, ζήτησε, σύμφωνα με το νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα να συζητηθεί εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Στη γενόμενη σχετική ψηφοφορία η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις ψήφους των Παρατάξεων ‘’Κερκυραίων Δήμος’’ και ‘’Κέρκυρα να ζεις’’ καταψήφισε το αίτημα για την εκτός Ημερήσιας Διάταξης, συζήτηση του θέματος.
Υπέρ της συζήτησης αυτού ψήφισαν εκτός από τον Γ. Καρύδη οι δημοτικοί σύμβουλοι Σπύρος Νεράντζης, Γιάννης Πιέρρης Κοσμάς Νικηφόρος, Μαρία Δρυ, Σπύρος Πουλής, Μιλτιάδης Βασιλάκης, και Αγγελική Ρίγγα.

Η ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΑΡΥΔΗ ΗΤΑΝ Η ΕΞΗΣ:
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΛΑΖΑΡΕΤΟ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Με το άρθρο 36 του Ν.4049/2012 ορίστηκε η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ιδιοκτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) , των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΕΤΑ Α.Ε.) χωρίς αντάλλαγμα σε Δήμους- Αποδέκτες, οι οποίοι με τη δημοσίευση του νόμου υποκαθίστανται αυτοδικαίως στη θέση του ΕΟΤ και της ΕΤΑΔ Α.Ε.
Μεταξύ των παραχωρούμενων ακινήτων περιλαμβάνεται στο σχετικό πίνακα του παραπάνω νόμου και η νησίδα ΛΑΖΑΡΕΤΟ προς παραχώρηση της κυριότητάς της στον ενιαίο τότε Δήμο Κέρκυρας.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραπάνω νόμου για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της κυριότητας των εν λόγω ακινήτων, μεταξύ των οποίων και του ΛΑΖΑΡΕΤΟ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε. και μεταγραφή του Αποσπάσματος αυτής στο Κτηματολογικό Γραφείο Κέρκυρας.
Προβλέπεται ότι η μεταβίβαση και η μεταγραφή στο Κτηματολόγιο των εν λόγω ακινήτων απαλλάσσεται από οποιοδήποτε φόρο μεταβίβασης, τέλος ή άλλο φόρο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Κατά συνέπεια το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να λάβει απόφαση προκειμένου να ζητήσει άμεσα από την ΕΤΑΔ Α.Ε. να εκδώσει και να αποστείλει στο Δήμο τη , σύμφωνα με το Νόμο, απόφαση μεταβίβασης της κυριότητας της νησίδας ΛΑΖΑΡΕΤΟ, που αποτελεί ιστορικό χώρο εθνικής συλλογικής μνήμης, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων.
Επίσης να εκδώσει το σχετικό Απόσπασμα, που αποτελεί το μεταγραπτέο τίτλο κυριότητας και σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου να προχωρήσει στη μεταγραφή του Αποσπάσματος στο Κτηματολόγιο Κέρκυρας.

Συμπληρωματικά το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ανακαλέσει την υπ΄αριθμ. 2-12/22-01-2020 Απόφασή του περί αιτήματος ανανέωσης της παραχώρησης της νησίδας ΛΑΖΑΡΕΤΟ στο Δήμο, καθότι είναι εσφαλμένη και δημιουργεί κίνδυνο αποδυνάμωσης του δικαιώματος κυριότητας του Δήμου.

Επισυνάπτονται η παραπάνω εσφαλμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και το σχετικό τοπογραφικό του ΛΑΖΑΡΕΤΟ από το ΦΕΚ του νόμου μεταβίβασης της κυριότητας.

Κέρκυρα 19 Απριλίου 2021
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της Παράταξης
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ