Tiς «μηχανές» της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας θα «ζεσταίνει» σύντομα και η…γεωθερμία! Ενας κρυμμένος ενεργειακός θησαυρός αξιοποιείται από τη ΔΕΗ για να ενισχύσει την σημαντικότερη πηγή εθνικών εσόδων.

Η αρχή γίνεται από τη Σαντορίνη η οποία λόγω του ηφαιστειογενούς της περιβάλλοντος διαθέτει πλούσιο γεωθερμικό πεδίο. Το εγχείρημα που ξεκινά από τον εκ των πλέον δημοφιλή τουριστικό προορισμό της χώρας θα αποτελέσει οδηγό και για άλλες περιοχές.

Οι ανανεΩσιμες πηγΕς ενΕργειας θα καλΥπτουν τα επΟμενα 30 χρΟνια το 50% των ενεργειακΩν αναγκΩν της χΩρας. ΓεγονΟς που αναμΕνεται να αλλΑξει Αρδην τα δεδομΕνα στην ενεργειακΗ αγορΑ, ενΩ οι ισχυροΙ παΙκτες της αγορΑς θα συνδΕονται με επενδΥσεις στις ΑΠΕ

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο ”πρότζεκτ” που μετά από μεγάλη προετοιμασία και με τη σύμπραξη και της τοπικής κοινωνίας μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Εξέλιξη που αναμένεται να διαμορφώσει νέα δεδομένα και άλλες προοπτικές στην τουριστική οικονομία του νησιού.

Η γεωθερμία στο νησί θα αξιοποιηθεί για ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση, ψύξη, αφαλάτωση θαλασσινού νερού και χρήση για θερμά λουτρά – spa. Η ανάπτυξη γεωθερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής με αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, έχει ως στόχο την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών του νησιού, ακόμα και σε περίοδο αιχμής, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή αυτονομία και σταθερότητα του δικτύου του νησιού. Με τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας θα επιλυθεί οριστικά το ζήτημα παροχής υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού σε κατοίκους και επισκέπτες.

Επιπλέον, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες ψύξης – θέρμανσης για ξενοδοχεία και οι ανάγκες άρδευσης με τη μέθοδο της αφαλάτωσης, δίνοντας δυνατότητες ανάπτυξης και του αγροτικού τομέα. Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν κυρίως από τους κατοίκους του νησιού. Τα παραγόμενα γεωθερμικά ρευστά μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και λειτουργία θερμών λουτρών (SPA), γεγονός που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη, αλλά και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, όπως είναι η Σαντορίνη. Η ανάπτυξη των γεωθερμικών πεδίων θα γίνει σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, σταδιακά και σε πλήρη συμπόρευση με τον Δήμο Θήρας και την τοπική κοινωνία.

Ταυτόχρονα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα συμβάλει στη μελέτη και διαχείριση των αστικών αποβλήτων της περιοχής, καθώς και στην ανάπτυξη και κατασκευή μονάδας αξιοποίησής τους με το βέλτιστο περιβαλλοντικά και οικονομικά σύστημα διαχείρισης που θα αποβλέπει στην παραγωγή ενέργειας. Έτσι, όχι μόνο θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα διάθεσης των αστικών αποβλήτων, αλλά και θα αναδειχθεί η Σαντορίνη ως πρότυπο νησί που εκμεταλλεύεται τα απόβλητα, αντί να τα διαθέτει, εκτός πλαισίων Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Ηλίας Μοναχολιάς επισημαίνει : «Δίνουμε τεράστια σημασία στη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών και μάλιστα των νησιών που προσελκύουν τουρισμό, επενδύοντας στη διαχείριση απορριμμάτων με παραγωγή ενέργειας και σε ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ειδικότερα, η ενδεχόμενη γεωθερμική εκμετάλλευση μπορεί εκτός από σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος να αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο έλξης νέων επισκεπτών, αλλά και τόπο διεξαγωγής συνεδρίων και επέκτασης της τουριστικής περιόδου. . Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η τουριστική αναβάθμιση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι μόνο μπορούν να συνυπάρξουν, αλλά μπορούν να συμβάλλουν κατά πολύ και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών».

Σύμπραξη ΔΕΗ Ανανεώσιμες με Δήμο Θήρας σε γεωθερμία και διαχείριση απορριμμάτων στη Σαντορίνη

Τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της Σαντορίνης σε ηλεκτρική ενέργεια και όχι μόνο, επιχειρούν να καλύψουν σε σύμπραξη η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και ο Δήμος Θηρας αξιοποιώντας γεωθερμικά πεδία και χημική επεξεργασία των αστικών αποβλήτων.

Η συνεργασία πρόεκυψε με την συνέργια και του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η συμμετοχή του οποίου όπως ανέφερε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος του νησιού, Αναστάσιος-Νικόλαος Ζώρζος, αναμένεται να βοηθήσει στην ταχεία επίλυση τυχόν γραφειοκρατικών προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν κατά την υλοποίησή του.

Όπως τόνισε «για μία ακόμη φορά η Σαντορίνη πρωτοπορεί. Θέλουμε να αποδείξουμε πως η ολιστική διαχείριση των φυσικών πόρων όχι μόνο δεν έρχεται σε αντίθεση με την τουριστική ανάπτυξη, αλλά τη βοηθά».

Η θεαματική αύξηση της τουριστικής κίνησης, ανέφερε, έχει επιφέρει τεράστια αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με την αιχμή της ζήτησης να εκτινάσσεται από τα 32 MW το 2013, σε 48 MW.

Τον Μάρτιο θα ολοκληρωθούν οι αδειοδοτήσεις

Αναφορικά με την θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων, προβλέπεται η χρήση ως «πρώτης ύλης» των αστικών αποβλήτων που θα απομένουν μετά την ανάκτηση και την κομποστοποίηση. Η διαδικασία των σχετικών αδειοδοτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2019, ώστε τον Απρίλιο να δημοπρατηθεί το έργο.

Στα 283.000 ευρώ το ετήσιο όφελος από τη διαχείριση αποβλήτων

Εκτιμάται ότι το ετήσιο όφελος μετά την κατασκευή του σύγχρονου συστήματος διαχείρισης αστικών αποβλήτων, το οποίο θα περιλαμβάνει το εργοστάσιο επεξεργασίας των απορριμμάτων και τη μονάδα θερμικής επεξεργασίας του υπολείμματος της διαδικασίας, σε συνδυασμό με την ανάκτηση υλικών από τους πράσινους κάδους της Σαντορίνης, ανέρχεται σε 283.000 ευρώ. Πάντως, για την υλοποίηση των δύο μονάδων, προς το παρόν εκκρεμεί η απαλλοτρίωση της περιοχής όπου θα εγκατασταθούν.

Γεωθερμία

Σχετικά με την αξιοποίηση της γεωθερμίας, το πρώτο βήμα που προβλέπει τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων, ώστε να αξιολογηθούν τα γεωθερμικά πεδία του νησιού και οι εφαρμογές που μπορεί αυτό να υποστηρίξει.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Ηλία Μοναχολιά, αν και είναι διαπιστωμένο πως στη Σαντορίνη υπάρχουν πεδία χαμηλής θερμοκρασίας, ωστόσο οι έρευνες που έχουν γίνει έως τώρα ήταν αποκλειστικά επιφανειακές και σε συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Το ιδανικό, σημείωσε, είναι να ανευρεθούν πεδία ικανά να υποστηρίξουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο στόχος που θα τεθεί θα είναι να κατασκευασθεί μία γεωθερμική μονάδα όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ισχύος, ενδεχομένως ικανής ακόμη και να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού χωρίς τη χρήση των πετρελαϊκών μονάδων. Στόχος μας είναι στη Σαντορίνη, όπως και σε άλλα νησιά, να αξιοποιήσουμε το τοπικό δυναμικό για την παραγωγή ενέργειας.

Σημείωσε, πάντως, ακόμη κι αν τα πεδία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι βέβαιο πως θα χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές όπως η αφαλάτωση ή η τηλεθέρμανση, εξοικονομώντας έτσι σημαντικό μερίδιο της ισχύουσας κατανάλωσης.

Στην περίπτωση εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5 MW, ο Δήμος Σαντορίνης θα έχει άμεσο και σημαντικό οικονομικό όφελος περί τα 100.000 ευρώ ετησίως, όπως προβλέπεται από το Ν. 3983/11, δηλαδή 1,7% επί της αξίας της παραγόμενης ενέργειας. Επίσης, ποσό ίσο με το 1% επί της αξίας της παραγόμενης ενέργειας περί τα 58.000 ευρώ ετησίως θα διατίθεται για τη μείωση των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος των κατοίκων της Σαντορίνης

Ως το τέλος του μήνα η κατάθεση επενδυτικών προσφορών για τη γεωθερμία στα νησιά

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να κατατεθούν οι δεσμευτικές, οικονομικές προσφορές των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη της γεωθερμίας σε τέσσερα πεδία της νησιωτικής χώρας, ενώ η αρχή εκτιμάται ότι θα γίνει από την Λέσβο.

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η διαδικασία αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού για την παραγωγή ηλεκτρισμού σε τέσσερα πεδία του νησιωτικού χώρου.

Πρόκειται για την διαγωνιστική διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την συμμετοχή επενδυτή στην ανάπτυξη γεωθερμικών πεδίων στο νησιωτικό σύμπλεγμα Μήλος-Κίμωλος-Πολύαιγος και στα νησιά Λέσβος, Νίσυρος, Μέθανα. Στην πρώτη φάση εκδήλωσαν ενδιαφέρον 7 κοινοπρακτικά σχήματα και εταιρείες, ενώ πέρασαν στην επόμενη τα 6 εξ αυτών, από τα οποία πλέον αναμένεται να καταθέσουν τις οικονομικές τους προσφορές, ώστε έως τον Μάρτιο να προκύψει ο στρατηγικός επενδυτής. Ειδικότερα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες σχεδιάζει την κατασκευή τριών μονάδων ονομαστικής ισχύος 5 MW στα Μέθανα, τη Νίσυρο και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, και ενός σταθμού 8 MW στη Λέσβο. Ο στρατηγικός επενδυτής θα αποκτήσει το πλειοψηφικό «πακέτο» της θυγατρικής εταιρείας που θα συσταθεί από κοινού με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, για την υλοποίηση των γεωθερμικών μονάδων. Αυτή η θυγατρική εταιρεία θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και την κατασκευή των εργοστασίων και στη συνέχεια και την λειτουργία τους.

Η Λέσβος έτοιμη να κάνει την αρχή

Όπως επισήμανε ο επικεφαλής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Ηλίας Μοναχολιάς, η σειρά με την οποία θα προχωρήσουν τα έργα εξαρτάται από την συζήτηση που γίνεται με τις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή ποιο νησί θα ξεκινήσει πρώτο, ποιο δεύτερο κτλ. Ο ίδιος, πάντως, ανέφερε χαρακτηριστικά «όταν η Σαντορίνη δεν φοβάται την ανάπτυξη της γεωθερμίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τότε δεν καταλαβαίνω ποιο νησί πρέπει να φοβάται… Ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπάρχουν νησιά που σήμερα σε μεγάλο βαθμό η τοπική τους ανάπτυξη εξαρτάται από εξορυκτικές δραστηριότητες, όπως είναι στην Μήλο και στη Νίσυρο, τότε γιατί να μην μπούμε σε μια διαδικασία συζήτησης εκεί για να δούμε τι πραγματικά είναι η γεωθερμία τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα».

Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε ότι η αρχή μπορεί να γίνει από την Λέσβο, αφού ήδη από εκεί ζητείται να προχωρήσει η επένδυση για την γεωθερμία και μάλιστα όχι μόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά να χρησιμοποιηθεί και θερμική ενέργεια για θερμοκήπια και για άλλες δραστηριότητες.

Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε, στόχος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι η ανάπτυξη της γεωθερμίας και στα τέσσερα αυτά πεδία.

πηγή:  bigbusiness.gr