Από τον Ιούλιο του 2022 ενισχύθηκε η δύναμη του προσωπικού του Γ.Ν. Κέρκυρας, με την ολοκλήρωση των προσλήψεων πέντε (5) μόνιμων υπαλλήλων,(Νοσηλευτικό και Διοικητικό προσωπικό), καθώς και δεκατριών (13) ατόμων επικουρικού  προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα τριών (3) Μαιών και δέκα (10) Βοηθών Νοσηλευτών.

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας εύχεται, στους νεοπροσληφθέντες “ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ” και τους καλωσορίζει στο δυναμικό του Νοσοκομείου μας.