Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Υδραίου δέχθηκε σήμερα στο γραφείο της εθιμοτυπική επίσκεψη από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, κ. Δημήτρη Σαχαρίδη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών στα οποία μπορεί να συνδράμει το Γενικό Προξενείο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πολιτιστικές ανταλλαγές που μπορούν να δρομολογηθούν καθώς και σε τουριστικές συνεργασίες. Όπως σημειώθηκε, ενόψει της κατάρτισης προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων Interreg  οι δύο περιοχές μπορούν να συνεργαστούν για την υλοποίηση δράσεων στους τομείς της πολιτικής προστασίας αλλά και του πολιτισμού με ανάδειξη της ιστορίας και του φυσικού κάλλους της ευρύτερης περιοχής.  Η Δήμαρχος Μ. Υδραίου επεσήμανε ότι υπάρχει και ενδιαφέρον αλλά και πάντοτε περιθώριο ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας, του πολιτισμού και του τουρισμού.