Με ανακοίνωσή της η ΕΥΠΣ Κέρκυρας για την Μαρίνα των Γουβιών αναφέρει:

Με αφορμή το τελευταίο συμβάν σε σκάφη στην Μαρίνα των Γουβιών κρίνεται απολύτως    αναγκαία η δημιουργία- ίδρυση Λιμενικού Πυροσβεστικού Σταθμού και εγκατάσταση Πυροσβεστικού πλοιαρίου στο λιμάνι της Κέρκυρας.

Η Ένωσή μας επί σειρά ετών έχει αναδείξει την ανάγκη ύπαρξης των παραπάνω, βασιζόμενοι    είτε στα συμβάντα που έχουν εκδηλωθεί είτε στο γεγονός ότι το νησί της Κέρκυρας έχει δύο πορθμειακές γραμμές, βάση κρουαζιερόπλοιων, αυξημένο θαλάσσιο τουρισμό, μαρίνες σκαφών και πλοίων, μαρίνες που υφίστανται καθώς και νέες που πρόκειται να δημιουργηθούν.

Η ίδρυση Λιμενικού Πυροσβεστικού Σταθμού και στελέχωση αυτού με μόνιμο εξειδικευμένο   πυροσβεστικό προσωπικό και εξοπλισμό, εκτός της άμεσης επέμβασης σε συμβάντα ενισχύει ακόμα περισσότερο την ασφάλεια στο νησί μας.