Μετά από πολλά χρόνια αναταράξεων και αβεβαιότητας, η ελληνική οικονομία φαίνεται πλέον να επιστρέφει στην κανονικότητα. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τράπεζα της Ελλάδος, παρουσιάζουν μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Του Κωνσταντίνου Μίχαλου*

Ο γενικός Δείκτης Οικονομικού Κλίματος έφθασε τον Ιανουάριο του 2018 τις 101,9 μονάδες, έναντι 95,3 που ήταν τον Ιανουάριο του 2018, ενώ ο δείκτης PMI που καταγράφει τις επιχειρηματικές συνθήκες στον τομέα της μεταποίησης, διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Η επιστροφή της οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς αποτυπώνεται και στην πορεία των καταθέσεων, η οποία αντανακλά την σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και στη σταθερότητα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα η Τράπεζα της Ελλάδος, το υπόλοιπο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στο τέλος του Δεκεμβρίου 2017 διαμορφώθηκε σε 126,4 δις ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 5 δις ευρώ, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016. Η αύξηση αυτή, που οφείλεται σε άνοδο των καταθέσεων τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, δείχνει ότι ένα μέρος των υπολοίπων που είχαν διοχετευθεί στο εξωτερικό ή αποθησαυριστεί, αρχίζει να επιστρέφει στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Ωστόσο, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν σηματοδοτεί το τέλος, αλλά ουσιαστικά την αρχή της προσπάθειας για την πραγματική και διατηρήσιμη ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις – άρα αύξηση της ζήτησης για ιδιωτικά κεφάλαια – και ταυτόχρονα σταθερή αύξηση των καταθέσεων, έναντι της μείωσης της αποθησαύρισης, προκειμένου το τραπεζικό σύστημα να μπορέσει να καλύψει επαρκώς αυτή τη ζήτηση.

Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, στη βάση ενός εθνικού σχεδίου και η μείωση της φορολογίας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων στο θέμα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι οι κύριες προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς.

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος