Με επιστολή προς την Δήμαρχο Κέρκυρας η κ Ιωάννα Πογιάγου Θεοτόκη για την ανάπλαση των Αλσών Γαρίτσας και Ανεμόμυλου. Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων η κ Πογιάγου Θεοτόκη επισημαίνει:

Κυρία Δήμαρχε,

Έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία για τη προστασία του περιβάλλοντος, παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες του Δήμου μας και τις εξελίξεις αναφορικά με την ‘ανάπλαση’ των αλσών Γαρίτσας και Ανεμόμυλου. Η Κέρκυρα, οι κάτοικοι και επισκέπτες της, καθώς και οι μέλλουσες γενιές, αξίζουν έναν τόπο όμορφο, καθαρό και με σεβασμό στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, την βιοποικιλότητα και την αρμονική συμβίωση. Γι’αυτό εγώ θα επαινώ κάθε πρωτοβουλία, η οποία επικεντρώνεται σε αυτό τον στόχο.

Όμως πολλά από όσα περιγράφονται στην διαχειριστική μελέτη για το έργο της ‘ανάπλασης’ των αλσών, την οποία έχω διαβάσει λεπτομερώς, απέχουν παρασάγγας από μία σύγχρονη και υπεύθυνη μελέτη-ανάλυση του αναγκαίου αυτού έργου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη, πρόκειται να φυτευτούν περί τα 87 νέα δένδρα στο άλσος της Γαρίτσας και 66 στο άλσος του Ανεμόμυλου. Πλην όμως, η πλειονότητα των νέων δένδρων, που έχουν επιλεγεί για φύτευση είναι του είδους «Ακακία η κυανόφυλλη (acacia saligna)» acacia saligna)» και συγκεκριμένα: 63 στο άλσος Γαρίτσας (72% του συνόλου των νέων δένδρων) και 60 (90%) στο άλσος Ανεμόμυλου. Η επιλογή αυτή είναι άκρως προβληματική και ουσιαστικά έκνομη, διότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την πρόληψη και τη διαχείριση χωροκατακτητικών ξένων ειδών, και συγκεκριμένα με τους κανονισμούς 2019/1262, 2016/1141 και 1143/2014, οι οποίοι αποτελούν εσωτερικό δίκαιο και έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο της Χώρας μας (Φ.Ε.Κ. 5697, τεύχος
Β, 7 Δεκεμβρίου 2021).

Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ να με ενημερώσετε λεπτομερώς για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και εσείς προσωπικά ως Δήμαρχος, ώστε να τηρηθούν οι προαναφερόμενοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχετε την τιμή να ηγείσθε ενός ιστορικού Δήμου της Ελλάδος, ενός Δήμου Κερκυραίων, που οι πρόγονοί μου Γεώργιος Θεοτόκης και Μιχαήλ Θεοτόκης επίσης υπηρέτησαν ως Δήμαρχοι στο παρελθόν. Είμαι βέβαιη ότι στις επιδιώξεις της Δημοτικής Αρχής είναι η αναβάθμιση της πόλης και της ποιότητας ζωής σε αυτήν, αναβάθμιση με την πραγματική έννοια του όρου, και ότι δεν θα θέλατε να συνδεθεί η θητεία σας με μία εσφαλμένη και βλαβερή για το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα επιλογή, όπως η επιλογή της ακακίας της κυανόφυλλης.
Προτίθεμαι Κυρία Δήμαρχε να βοηθήσω καταθέτοντας τη γνώση μου και τις εμπειρίες μου, εάν επιθυμείτε, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος.

φότο: Start