Το δελτίο τύπου:

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Σπύρος Νεράντζης για τον πολιτισμό

Πόλις – Πολίτης – Πολιτισμός

Το πρόγραμμα του συνδυασμού «Η Κέρκυρα Ψηλά» για τον Πολιτισμό δομήθηκε γύρω από τους εξής άξονες:

►Το πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν της Κέρκυρας και την εξίσου πλούσια σύγχρονη παραγωγή πολιτισμού

►Την εξωστρέφεια που πρέπει να διέπει το πνεύμα του Δήμου σε κάθε δράση του και την προσέγγιση όλων των δημοτών ( παιδιά, ενήλικες, ηλικωμένοι, ΑμεΑ, επισκέπτες) οι οποίοι είναι και οι τελικοί αποδέκτες ενός επιτυχημένου δημοτικού προγράμματος.

►Τη σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό καθώς ζούμε σε έναν τόπο που το κύριό του οικονομικό αντικείμενο είναι ο τουρισμός. Το πολιτιστικό απόθεμα της Κέρκυρας θα πρέπει να συνιστά σημαντικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει το νησί και, ακολουθώντας την τελευταία τάση στην Ευρώπη και τον κόσμο, να στηρίζεται πάνω στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.

►Την ανάπτυξη υποδομών απαραίτητων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων.

►Τη χρήση νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου του νησιού μας.

Ο συνδυασμός μας «Η Κέρκυρα Ψηλά», που διέπεται από πνεύμα συνέργειας και εθελοντισμού, θα προωθήσει με κάθε τρόπο τη συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο πολιτιστικό γίγνεσθαι, συμπεριλαμβανομένου και του Ιονίου Πανεπιστημίου.