Έως τις 30 Νοεμβρίου είχαν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Υποδομών  59 αποφάσεις για 1318 επιδοτούμενους. Από αυτούς οι  695 είναι επιχειρήσεις (το 52,73 %) και οι 623 είναι φυσικά πρόσωπα (το 47,27 %).

Όσο αφορά τα τοπικά όρια , οι 1.262 είναι από την Κεφαλονιά (95,75 %) και οι 56 (4,25 %) από την Ιθάκη.

Η κάθε επιχείρηση επιχορηγείται με το ποσό των 8.000 ευρώ που σημαίνει ότι το συνολικό ποσό για τις επιχειρήσεις είναι 5.056.000 ευρώ.

Για τα φυσικά πρόσωπα η επιχορήγηση είναι από 1.250 ευρώ μέχρι 5.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης στα 623 φυσικά πρόσωπα είναι  2.379.975 ευρώ.

Συνολικό ποσό 7.435.975 ευρώ 

Το αξιοπερίεργο είναι ότι δεν εγκρίθηκαν ακόμα (3 Δεκέμβρη) πολλές από τις αιτήσεις που είχαν κατατεθεί στις αρχές Οκτωβρίου και μετά από έλεγχο,  ενώ νεότερες αιτήσεις εγκρίθηκαν σε απίστευτα μικρά (για τα ελληνικά δεδομένα) χρονικά πλαίσια.

Αναλυτικά τα επιδόματα δοθήκανε:

Στην Κεφαλονιά

 • Αργοστόλι (περιλαμβάνονται Λάσση, Μηνιές και Κοκκύλια) 293
 • Ληξούρι 160
 • Αγία Ευφημία 85
 • Πόρος 75
 • Σκάλα 52
 • Μαρκόπουλο 49
 • Σάμη 44
 • Φισκάρδο 37
 • Άσσος 30
 • Αγία Ειρήνη 27
 • Βλαχάτα 21ας και Κατωγή από 22
 • Αγία Θέκλη 21
 • Διβαράτα 20
 • Κουβαλάτα 17
 • Περατάτα 16
 • Αγκώνας, Πεσσάδα και Σβορωνάτα από 15
 • Καραβόμυλος 14
 • Διλινάτα και Σουλλάροι από 12
 • Φαρακλάτα 11
 • Αθέρας, Βαλεριάνο, Ζόλα και Μεσοβούνια από 10
 • Αντυπάτα 9
 • Δαμουλιανάτα, Καμιναράτα, Λακήθρα, Ομαλά, Χαβδάτα και Χαβριάτα από 8 σε κάθε χωριό
 • Πάστρα και Φαβατάτα από 7 σε κάθε χωριό
 • Μακρυώτικα και Τουλιάτα από 6 σε κάθε χωριό
 • Μαυράτα, Μονοπωλάτα και Χιονάτα από 5 σε κάθε χωριό
 • Γριζάτα, Θηνιά και Σπαρτιά από 4 σε κάθε χωριό
 • Βασιλικάδες, Δαυγάτα, Κοθρέας Λουρδάτα Μεταξάτα, Ξενόπουλο Σκηνέας και Χαλιωτάτα από 3 σε κάθε χωριό
 • Άγιος Νικόλαος, Καρυά, Κεραμειές, Κοντογενάδα, Κουρουκλάτα, Μουσάτα, Πλαγιά και Ρίφι από 2 σε κάθε χωριό
 • Αργίνια, Καραβάδος, Νιοχώρι, Νύφι, Πουλάτα, Πυργί, Τρωϊαννάτα και Φάρσα από 1 σε κάθε χωριό

Στην Ιθάκη

 • Βαθύ Ιθάκης 29
 • Κιόνι και Πλατρειθιάς από  11
 • Εξωγή και Περαχώρι από  2
 • Λεύκη 1

Στις κοινότητες Βαρέος, Κομιτάτων και Πατρικάτων από την Κεφαλονιά και Ανωγής,  Σταυρού  από την Ιθάκη δεν έχουν πάρει καμία επιχορήγηση ούτε επιχειρήσεις ούτε φυσικά πρόσωπα.

√ Η προθεσμία αιτήσεων αποζημιώσεων απο τον ΙΑΝΟ λήγει στις 31/01/2021.

Η Συντακτική Ομάδα του kefaloniapress

===

Oι 59 ΑΔΑ με τις λίστες των επιδοτούμενων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (29)

ΑΔΑ: 9810465ΧΘΞ- ΟΟΙ , ΑΔΑ: 93ΙΡ465ΧΘΞ- ΦΡΜ, ΑΔΑ: ΩΙΥΟ465ΧΘΞ- ΤΔΠ,

ΑΔΑ: 6ΡΜΚ465ΧΘΞ- ΓΣΔ, ΑΔΑ: 6ΥΥΧ465ΧΘΞ- ΙΡΧ, ΑΔΑ: 9ΛΔ4465ΧΘΞ- ΧΕΙ,

ΑΔΑ: 9ΗΕΟ465ΧΘΞ- 7Ω8, ΑΔΑ: 9ΦΒΦ465ΧΘΞ- 5ΟΣ,  ΑΔΑ: ΩΛΥΓ465ΧΘΞ- 7ΙΤ,

ΑΔΑ: 9ΓΣΜ465ΧΘΞ- Γ0Ω, ΑΔΑ: Ρ11Ο465ΧΘΞ- Ψ2Ε, ΑΔΑ: 9ΗΠ7465ΧΘΞ- 91 0

ΑΔΑ: 60ΠΙ465ΧΘΞ- 3ΝΖ, ΑΔΑ: 9ΕΝΡ465ΧΘΞ- 3ΟΤ, ΑΔΑ: 9ΟΑΨ465ΧΘΞ- ΦΒ5,

ΑΔΑ: 94ΙΔ465ΧΘΞ- ΗΜ3, ΑΔΑ: ΩΑΦΞ465ΧΘΞ- ΨΛ4, ΑΔΑ: 61ΓΒ465ΧΘΞ- 9ΡΔ,

ΑΔΑ: ΩΥ45465ΧΘΞ- ΚΒΝ, ΑΔΑ: ΩΘΨΜ465ΧΘΞ-ΡΩΟ, ΑΔΑ: 6ΡΨΠ465ΧΘΞ- ΝΒ8,

ΑΔΑ: ΨΖΝ4465ΧΘΞ- Φ0Θ, ΑΔΑ: 6Γ1Θ465ΧΘΞ- ΒΙ5, ΑΔΑ: Ψ01Α465ΧΘΞ- ΕΗΧ,

ΑΔΑ: ΩΦΟΗ465ΧΘΞ- ΨΕ7, ΑΔΑ: 6ΞΡΜ465ΧΘΞ- 9ΒΓ, ΑΔΑ: ΩΨΧΩ465ΧΘΞ- ΛΧΕ

ΑΔΑ: 631Δ465ΧΘΞ- ΕΥΑ, ΑΔΑ: Ψ6Δ4465ΧΘΞ-Π4Ο

 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (30)

ΑΔΑ: 6Β2Υ465ΧΘΞ- 8Λ4, ΑΔΑ: ΨΨ40465ΧΘΞ- ΕΣΣ, ΑΔΑ: ΩΚ2Σ465ΧΘΞ- Β9Δ,

ΑΔΑ: Ψ4ΞΡ465ΧΘΞ- ΣΔΦ, ΑΔΑ: 6ΔΖΓ465ΧΘΞ- ΩΟ1, ΑΔΑ: 6Ι5Ψ465ΧΘΞ-33Κ,

ΑΔΑ: 655Ι465ΧΘΞ- ΝΝΛ, ΑΔΑ: 9ΞΜΞ465ΧΘΞ- 3ΚΟ, ΑΔΑ: Ψ1ΝΡ465ΧΘΞ- ΘΙΥ,

ΑΔΑ: ΨΖ3Μ465ΧΘΞ- 5ΘΞ, ΑΔΑ: ΩΧΦ0465ΧΘΞ- Σ25, ΑΔΑ: ΨΜΟΣ465ΧΘΞ- 6ΚΙ,

ΑΔΑ: ΩΔ0Φ465ΧΘΞ- Ρ1Κ, ΑΔΑ: 9ΝΚΒ465ΧΘΞ- ΞΕΣ, ΑΔΑ: ΨΑΠΕ465ΧΘΞ- 7ΝΣ,

ΑΔΑ: 6Φ9Θ465ΧΘΞ – 8ΟΦ, ΑΔΑ: 66ΟΓ465ΧΘΞ- Β9Η, ΑΔΑ: 93Μ6465ΧΘΞ- 243,

ΑΔΑ: 9ΕΓΧ465ΧΘΞ- ΟΒΩ, ΑΔΑ: 9Χ04465ΧΘΞ- Φ6Ο, ΑΔΑ: Ψ1ΧΩ465ΧΘΞ- 6Ρ1,

ΑΔΑ: ΨΒΧΘ465ΧΘΞ- ΦΦΔ, ΑΔΑ: ΩΦΡΗ465ΧΘΞ- ΕΧΦ, ΑΔΑ: 6ΞΒΝ465ΧΘΞ- 07Δ,

ΑΔΑ: 655Ν465ΧΘΞ- 1Ψ6, ΑΔΑ: Ω7ΦΩ465ΧΘΞ-  ΙΧΣ, ΑΔΑ: 9ΝΕΨ465ΧΘΞ- ΖΓ9

ΑΔΑ: 6ΕΛ4465ΧΘΞ- ΩΣΤ, ΑΔΑ: ΕΠΧΕ465ΧΘΞ- ΓΒΛ, ΑΔΑ: Ω90Γ465ΧΘΞ- Ζ5Τ

Πηγή: kefaloniapress.gr