Στις 8 Νοεμβρίου αναμένονται να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του ΙΕΚ Τουρισμού μετά από ένα μεγάλο διάστημα αβεβαιότητάς.

Ανακοίνωση
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας, η έναρξη έτους κατάρτισης 2021-2022 των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού τοποθετείται την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021.

Τα μαθήματα αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 3 Ιουνίου του 2022.

Ειδικότερα:

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων κατάρτισης διαμορφώνονται ως εξής:
Έναρξη Α΄ & Γ΄ εξαμήνου 8.11.2021 – Λήξη Α΄ & Γ΄ εξαμήνου 18.2.2022

Έναρξη Β’ & Δ’ εξαμήνου 21.2.2022 – Λήξη Β’ & Δ’ εξαμήνου 3.6.2022

Έναρξη πρακτικής άσκησης 6.6.2022

Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου θεωρείται πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες, ανά ειδικότητα.

Με ευθύνη του Διευθυντή του ΙΕΚ:
καταρτίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ανά εξάμηνο και ειδικότητα,
καθορίζονται οι ημερομηνίες τελικών εξετάσεων ανά εξάμηνο,
σε περιπτώσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν ώρες κατάρτισης για οποιαδήποτε λόγο, αυτές αναπληρώνονται με αύξηση των ωρών του ημερήσιου ή εβδομαδιαίου προγράμματος, εντός της διάρκειας του εξαμήνου κατάρτισης.