ο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του έργου εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδας – Ιταλίας 2014-2020 με τίτλο «Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές Συμμετέχουσες Κοινωνίες» (‘Fisheries and Cutlural Heritage, Indentity and Participated Societies’, ακρωνύμιο «FISH & CHIPS»), διοργανώνει την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 ημερίδα με τίτλο «Παράκτια Περιβάλλοντα της Κέρκυρας, Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπικές Κοινωνίες».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις θεματικές και τα αποτελέσματα της έρευνας που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου FISH & C.H.I.P.S., καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα του παράκτιου περιβάλλοντος ως φυσικό και πολιτισμικό αγαθό.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο κτήριο του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Αμφιθέατρο 1) την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 στις 9:30 π.μ.
Στις εργασίες της ημερίδας θα συμμετάσχουν εισηγητές από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, το Πανεπιστήμιο της Foggia, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το ΚΠΕ Κέρκυρας, αλλά και εξειδικευμένοι επιστήμονες και συνεργάτες, οι οποίοι θα αναφερθούν μέσα από μία διαχρονική και διεπιστημονική οπτική σε ποικίλες θεματικές που σχετίζονται με την παράκτια πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας και του Ιονίου, την ιστορική διασύνδεση των τοπικών κοινωνιών με την αλιεία και τους θαλάσσιους πόρους, καθώς και σε δράσεις που συμβάλλουν στην υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων για την ανάδειξη και προστασία του μοναδικού παράκτιου οικοσυστήματος της Νότιας Κέρκυρας.

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Σμπόνιας, Αν. Καθηγητής (e-mail: sbonias@ionio.gr). Ανδρέας
Καπετάνιος, Επ. Καθηγητής (e-mail: kptandreas@gmail.com.

Το πρόγραμμα της ημερίδας
9:30- 10:00 Εγγραφές
10:00-10:20 Εισαγωγικά στη θεματική της ημερίδας: ‘Παράκτια περιβάλλοντα και ανθρωπογενής δράση στη μακρά διάρκεια’ Σμπόνιας Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου
10:20-10:40 ‘Canal d’ Amour: Fish and no chips’ Μεταλληνού Γαρυφαλιά, Επίτιμη Έφορος της Η’ Ε.Π.Κ.Α.
10:40-11:00 ‘Αρχαία αλιεία και αλιεύματα στο Ιόνιο’ Μυλωνά Δήμητρα, Ζωοαρχαιολόγος– INSTAP
11:00-11:20 ‘Κέρκυρα και θαλάσσιοι δρόμοι του Ιονίου στην Αρχαιότητα’ Ματαράγκα Καλομοίρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιονίου Παν/μίου
11:20- 11:40 «Τα νεώρια της Κέρκυρας» Ρηγάκου Διαμάντω, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
11:40- 12:00 ‘H Απουλία και η θάλασσα: αρχαιολογική έρευνα σε παράκτια και υποθαλάσσια τοπία’ Volpe Guliano, Καθηγητής Παν/μίου Foggia & Romano A.
Valentino, Παν/μιο Foggia
12:00-12:20 Διάλειμμα
12:20-12:40 ‘Στόλος και αλιεύματα στην Κέρκυρα μέσα από την αρχειακή έρευνα’
Αλεβιζάκης Νίκος, Υποψ. Διδάκτωρ, Ερευνητής ‘FISH&CHIPS’
12:40- 13:00 «Υγρότοποι της Κέρκυρας. Προστασία και οικοτουριστική αξιοποίηση»
Γκίνης Σταμάτης, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας – Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
13:00-13:20 ‘Οι αλληλεπιδράσεις παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων με το θαλάσσιο οικοσύστημα στο χώρο του κεντρικού και νότιου Ιονίου’ Kαρρής Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Ιονίου Παν/μίου.
Μεσημεριανό διάλειμμα
16:00-16:20 ‘Η κοινωνική διάσταση της αλιείας: εθνογραφικά και αρχαιολογικά παραδείγματα’  Καπετάνιος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου
16:20-16:40 ‘Η συμμετοχική πολιτισμική χαρτογράφηση ως μεθοδολογικό εργαλείο για την ανάπτυξη του «Οικομουσείου Πετριτή και Νότιας Κέρκυρας’ Κανελλοπούλου Γεωργία, Υπεύθυνη σχεδιασμού Οικομουσείου Πετριτή – Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου
16:40-17:00 «Αλυκές – Πεδίο Αειφορικής Εκπαίδευσης» Βάρελη Σοφία, Αναπληρώτρια υπεύθυνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας:
17:00-17:20 ‘Βιωματική προσέγγιση περιβαλλοντικών, προγραμμάτων – Αλυκές Λευκίμμης ένα παράδειγμα’ Βλάσσης Αλέξανδρος, Διευθυντής Γενικού Λυκείου Λευκίμμης – πρώην υπεύθυνος ΚΠΕ Κέρκυρας
17:20- 17:40 Υγρότοποι του Τάραντα και η αξιοποίησή τους ‘Mar piccolo ecomuseum’ Leone Danilo, Καθηγητής Πανεπιστημίου Foggia
17:40- 18:00 «Προβολή Βίντεο για τα ναυάγια στο Ιόνιο» Ρουβάς Γεώργιος, ΤΟΠΟΣ ΑΕ
18:00- 18:30 Συζήτηση