Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η προέλευση πολιτών στο πρωτόκολλο του Δήμου, της Πρόνοιας, της Περιφερειακής Ενότητας και του Επιμελητηρίου για την κατάθεση αιτήσεων που αφορούν ζημιές στα κτίρια που διαμένουν, τις επιχειρήσεις και οικοσκευές τους. Ο αριθμός των αιτήσεων που έχει συγκεντρωθεί μέχρι τώρα έχει ξεπεράσει τις 400 ενώ οι πρώτοι έλεγχοι έχουν χαρακτηρίσει ως προσωρινά μη κατοικήσιμα 98 κτίρια. Από εδώ και στο εξής θα υπάρξει και δεύτερο στάδιο σύμφωνα με το οποίο θα αξιολογηθούν τελικά για το ποια θα κατοικηθούν και θα οριοθετηθούν ως πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν ανελλιπώς όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και τώρα δεν μένει παρά να μάθουμε πόσο μεγάλες είναι οι ζημιές και ποιο το κόστος των επισκευών. Από εκεί και πέρα μπορεί να συνεχίζεται η μετασεισμική ακολουθία, ωστόσο, η καθημερινότητα επανέρχεται στους ρυθμούς της και οι πολίτες θεωρούν πως εκείνο που λείπει είναι οι συνεχής ενημέρωση και ασκήσεις ετοιμότητας.

seismos-zimies-8

Η διαδικασία
Αιτήσεις για αυτοψίες σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό πρωτοκολλούνται στον Δήμο Ζακύνθου, ενώ για ζημιές σε οικιακές συσκευές στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ζακύνθου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν: 1. Δελτίο Ταυτότητας, 2. Αντίγραφα Ε1 και Ε9 και εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους, 3. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ, 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, 5. ΙΒΑΝ ιδιοκτήτη της οικίας και αιτούντος την βοήθεια και 6. Φωτογραφίες ή άλλο αποδεικτικό, της ζημιάς. Αντιθέτως αιτήσεις για ζημιές σε επιχειρήσεις πρωτοκολλούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Δικαιολογητικά: 1. Φωτογραφικό υλικό 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο. 3. Φορολογική δήλωση των δυο τελευταίων ετών. 4. Βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ τρέχοντος έτους. 5. Τιμολόγια αγορών πρώτων υλών ή εμπορευμάτων που καταστράφηκαν. 6. Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος, καθώς και αν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή. 7. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης της μονάδας. 8. Αντίγραφο της άδειας νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης.

Πηγή: imerazante.gr