Οι εισηγήσεις της παράταξης “ΑΝΑΣΑ” στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αύριο Τετάρτη 22 Ιανουαρίου.

Οι εισηγήσεις:

Η πορεία κατασκευής και λειτουργίας των υδατοδρομίων στην ΠΙΝ.

Αποτελεί κοινό τόπο η εξαιρετικά μεγάλη σημασία της αδειοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας ενός συνεκτικού δικτύου υδατοδρομίων στα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η σημασία έγκειται αφ ενός στην εξυπηρέτηση της οικονομίας της περιοχής και ιδιαίτερα της ευχερούς διακίνησης των επισκεπτών και αφ ετέρου στην δημιουργία ικανοποιητικών συνθηκών συνοχής της Περιφέρειας.

Στην κατεύθυνση αυτή η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή της ΑΝΑΣΑ προέβη στην σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τα δημοτικά λιμενικά ταμεία Κεφαλονιάς/Ιθάκης και Λευκάδος, με τον δήμο Μεγανησίου και το Εθνικό Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση αδειοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας των υδατοδρομίων Αργοστολίου, Ιθάκης, Λευκάδας, Μεγανησίου και Ζακύνθου αντίστοιχα.

Η προσπάθεια αυτή συνάντησε πολλές δυσκολίες, μεταξύ των οποίων αξίζουν να αναφερθούν:

 • η εξαιρετικά δυσκίνητη λειτουργία και ανταπόκριση των υπηρεσιών των λιμενικών ταμείων, και
 • η αλλαγή της νομοθεσίας δυο φορές τα τελευταία χρόνια.

Παρά ταύτα η διαδικασία προχώρησε αρκετά και για μεν τα τέσσερα υδατοδρόμια (Αργοστολίου, Ιθάκης, Λευκάδας και Μεγανησίου) έγινε χωροθέτηση, ανάθεση της μελέτης φακέλου και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για δε το πέμπτο της Ζακύνθου εγκρίθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας και την Αποκεντρωμένη διοίκηση η προγραμματική σύμβαση.

Ειδικά για το υδατοδρόμιο Λευκάδας η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έλαβε το πράσινο φώς και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επίσης εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των μελετητικών διαδικασιών.

Επιχειρώντας έναν έλεγχο για το στάδιο που βρίσκονται σήμερα οι σχετικές διαδικασίες, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι από το καλοκαίρι και μετά δεν έχει γίνει κανένα βήμα, τόσο από πλευράς Λιμενικών Ταμείων, δήμου Μεγανησίου, που δεν ανταποκρίνονται σε σχετικά έγγραφα της Αποκεντρωμένης διοίκησης για κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων, όσο και από πλευράς Περιφερειακής αρχής και Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, που δεν προχώρησαν στην συνυπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Απαιτείται η λήψη απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την οποία θα καθορισθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των αδειοδοτήσεων και ταυτόχρονα η εκχώρηση των απαραίτητων πόρων για την κατασκευαστική φάση.

Αναλυτικά:

 1. Συνεδρίαση των Επιτροπών Παρακολούθησης για τις Προγραμματικές Κεφαλονιάς/Ιθάκης, Λευκάδας και Μεγανησίου και δίμηνη προθεσμία για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης.
 2. Υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ΠΙΝ/Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου και ανάθεση των σχετικών μελετών εντός τριάντα ημερών.
 3. Ολοκλήρωση της αδειοδότησης υδατοδρομίου Ζακύνθου εντός τεσσάρων μηνών.
 4. Εκχώρηση πόρων από τους ΚΑΠ έργων/δράσεων των αντίστοιχων ΠΕ Κεφαλονιάς/Ιθάκης, Λευκάδας και Ζακύνθου για την κατασκευαστική δαπάνη στην πρώτη τροποποίηση σχεδίου δράσης και προϋπολογισμού της ΠΙΝ.
 5. Διαγωνιστική διαδικασία, κατασκευή της απαραίτητης υποδομής και απόκτηση άδειας λειτουργίας μέχρι τέλους του 2020.
 6. Εξουσιοδοτείται η Περιφερειάρχης για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

επικεφαλής ΑΝΑΣΑ

π. Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Εργασιακό καθεστώς και καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένων στην ΠΙΝ μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.

 

Με την 8/2018 πρόσκληση προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα 2014/2020, επελέγησαν εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας. Οι εργαζόμενοι («ωφελούμενοι») υπέγραψαν σύμβαση εργασίας τέλη Νοεμβρίου – αρχές Δεκεμβρίου 2018. Οι συμβάσεις αυτές παρατάθηκαν, για όλους τους «ωφελούμενους» ανά την Ελλάδα, για επιπλέον 4 μήνες, ήτοι μέχρι τέλη Νοεμβρίου – αρχές Δεκεμβρίου 2019.

Οι εργαζόμενοι υπό αυτό το καθεστώς, ενημέρωσαν το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι αποφάσισαν να διεκδικήσουν δικαστικά την κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους, και ζήτησαν τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου στον αγώνα τους για την αναγνώριση των συμβάσεών τους ως αορίστου χρόνου, εφόσον καλύπτουν ζωτικές, πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΠΙΝ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων συζήτησε το θέμα κατά την 13η/27-7-2019 συνεδρίασή του και ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ότι:

 • Στηρίζει τους εργαζόμενους της Κοινωφελούς εργασίας της Π.Ι.Ν, στο σύνολό τους, που προσελήφθησαν στο πλαίσιο του κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ της Δημόσιας Πρόσκλησης 8/2018, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ΠΙΝ δεδομένης της σοβαρής υποστελέχωσης των διαφόρων υπηρεσιών καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις μεγάλες και διαρκείς ελλείψεις της σε τακτικό προσωπικό παρέχοντας την ίδια στιγμή σημαντικές πάγιες και αναγκαίες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας.
 • Απαιτεί όπως η Πολιτεία προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες τις Π.Ι.Ν. ώστε να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση των υπηρεσιών της.
 • Αναγνωρίζει την ποιότητα που προσφέρουν με την εργασία τους, τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτουν και το γεγονός πως είναι άκρως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Π.Ι.Ν..
 • Αναγνωρίζει το δικαίωμά τους σε αξιοπρεπή εργασία και αναγνώριση της ανισότητας που υφίστανται.

(βλέπε την 143-13/2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ,  https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2019/07/143-13-2019.pdf).

Οι εργαζόμενοι στη συνέχεια προχώρησαν σε δικαστικές προσφυγές, καταθέτοντας παράλληλα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων έως την έκδοση απόφασης επί της αίτησής τους.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας έκανε δεκτό το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων και εξέδωσε Προσωρινή Διαταγή (02/12/2019) με την οποία ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου (ΠΙΝ) να αποδέχεται τις υπηρεσίες των αιτούντων και να τους καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης. (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1)

Ημερομηνία συζήτησης της ανωτέρω αίτησης ορίστηκε η 08/01/2020, η συζήτηση όμως ανεβλήθη για την 29/01/2020.

Μέχρι σήμερα, και μέχρι έκδοσης απόφασης, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους στην ΠΙΝ, πλην όμως, όπως αναφέρουν σε επιστολή τους (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2) δεν τους καταβάλλονται, με διάφορα προσχήματα, οι δεδουλευμένες αποδοχές τους.

Θεωρούμε απαράδεχτο, με όποια αιτιολογία, να μην καταβάλλονται αποδοχές εργαζομένων για υπηρεσίες που παρέχουν, υπό καθεστώς μάλιστα ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το εργασιακό τους μέλλον.

Θεωρούμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων οφείλει και υποχρεούται:

 • Να επαναλάβει προς τα αρμόδια Υπουργεία και προς κάθε κατεύθυνση τα αναφερόμενα στην 143-13/2019 Απόφασή του.
 • Να δώσει τις δέουσες κατευθύνσεις προς τις Υπηρεσίες της ΠΙΝ ώστε να τηρηθεί η από 02/12/2019 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας και να καταβληθούν άμεσα οι οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές, και οι αποδοχές για όσο διάστημα οι ανωτέρω εργαζόμενοι συνεχίζουν την παροχή των υπηρεσιών τους, μέχρι την οριστική δικαστική απόφαση επί του θέματος.

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

επικεφαλής ΑΝΑΣΑ

π. Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων