Με ανακοίνωσή του το Ιόνιο Πανεπιστήμιο επισημαίνει:

Γιάννης Πούλιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 στις 18:00, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ι. Θεοτόκη 72, 2ος όροφος Αίθουσα 2.39.

 

Η ομιλία πραγματεύεται την διερεύνηση του όρου «μουσειακή εμπειρία», και τον τρόπο που αυτή σχεδιάζεται και προσφέρεται στους επισκέπτες. Αποστολή των μουσείων, σύμφωνα με τον πρόσφατο ορισμό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, είναι να «προσφέρει ποικίλες εμπειρίες για εκπαίδευση, ψυχαγωγία, προβληματισμό και ανταλλαγή γνώσεων».

Τι είναι, όμως, «εμπειρία»; Και πώς αυτή σχεδιάζεται και προσφέρεται στους επισκέπτες;

Η παρουσίαση προσεγγίζει το θέμα από την σκοπιά της επιχειρηματικής στρατηγικής και διοίκησης. Συγκεκριμένα, εισάγει το «μοντέλο εμπειριών», το οποίο έχει αποδειχτεί επιτυχημένο και σε περιόδους κρίσης, στους πολιτιστικούς οργανισμούς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε μουσεία και βιβλιοθήκες. Αρχικά, περιγράφεται το εν λόγω μοντέλο –η έννοια της «εμπειρίας», η θεμελιώδης αρχή του μοντέλου και η μεθοδολογία του– και στην συνέχεια διατυπώνονται καλές πρακτικές εφαρμογής του. Τέλος, εξετάζονται τρόποι με τους οποίους μπορεί να διασφαλιστεί ο σεβασμός των ιδιαιτεροτήτων του πολιτιστικού αγαθού.

 

Ο ομιλητής

Ο Ιωάννης Πούλιος εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή στον τομέα της πολιτισμικής διαχείρισης, του τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης στο University College London και παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα στρατηγικής και διοίκησης επιχειρήσεων στο London Business School. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Αχμενταμπάντ της Ινδίας και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, και έχει συνεργαστεί με τους διεθνείς οργανισμούς UNESCO και ICCROM.