Αυτάρκης στον τομέα της ανάλυσης των τεστ για τον κορωνοϊό έχει καταστεί η Ήπειρος. Το μηχάνημα Real Time PCR¨ η προμήθεια του οποίου έγινε με ταχύτατες διαδικασίες μετά την έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Το μηχάνημα έχει τοποθετηθεί στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο κρίθηκε ως πιο κατάλληλο απ’ αυτό του νοσοκομείου λόγω και των υπόλοιπων υποδομών που διαθέτει. Οι πρώτες δοκιμές ξεκίνησαν την προηγούμενη Παρασκευή και πλέον το μεγαλύτερο μέρος των δειγμάτων αναλύεται στα Γιάννινα.

Από την Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου έχει αποσταλεί ο Κανονισμός λειτουργίας ώστε να κοινοποιηθεί σε όλα τα νοσοκομεία της Ηπείρου.

Παράλληλα έχει ζητηθεί επιπλέον προσωπικό, βιολόγοι και άλλες ειδικότητες ώστε να μπορεί να λειτουργεί απογευματινές ώρες καθώς και Σαββατοκύριακα.

Απομένει η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ να προχωρήσει στην άμεση έγκριση ώστε οι αναλύσεις να γίνονται άμεσα κάτι που θα βοηθήσει όχι μόνο τα νοσοκομεία της Ηπείρου και τους ίδιους τους ασθενείς αλλά θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση κι άλλων εργαστηρίων της χώρας.

Στο Εργαστήρι γίνονται αναλύσεις αποκλειστικά και μόνο από δείγματα που έχουν σταλεί από τα νοσοκομεία.

Οι ασθενείς δηλαδή δεν μπορεί να προσέρχονται από μόνοι τους ούτε καλύπτονται ιδιωτικές ανάγκες.

Οι γιατροί των νοσοκομείων είναι αυτοί που θα αξιολογούν τα περιστατικά και θα συνεκτιμούν την κατάσταση βάση και του ιστορικού τους.

Σημειώνεται ότι το ειδικό μηχάνημα συνοδεύεται από έναν σημαντικό αριθμό αντιδραστηρίων σε μία περίοδο που υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στη χώρα και οι εισαγωγές γίνονται πολύ δύσκολα.

Σκοπός είναι όλες οι αναλύσεις να γίνονται με φειδώ και με σκοπό πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πηγή:epiruspost.gr