Ανακοινώνεται ότι, στο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κέρκυρας λειτουργεί Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας, στα τηλέφωνα 2661081055 και 2661081056, από τις 8:00 έως τις 14:00 κάθε εργάσιμης μέρας, στην οποία θα μπορούν να απευθύνονται γονείς, κηδεμόνες ή μαθητές/τριες (εφόσον είναι ενήλικοι/ες), που είτε έχουν αξιολογηθεί, είτε απευθύνονται προς το Κ.Ε.Σ.Υ. για πρώτη φορά, για να αναζητήσουν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.

Επιπρόσθετα, γονείς, κηδεμόνες, μαθητές/τριες θα μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: mail@kesy.ker.sch.gr). Στο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρονται:

1) Ονοματεπώνυμο γονέα / κηδεμόνα

2) Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας, σχολείο και τάξη φοίτησης

3) Τηλέφωνο επικοινωνίας

4) Σύντομη περιγραφή του λόγου για τον οποίο αναζητείται συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.
Λαμβάνοντας τα μηνύματα θα γίνεται επικοινωνία με τον/ην αποστολέα ώστε να παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (skype ή email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία.

Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και σχολεία, μαθητές και γονείς θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.