ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ AUKUS

Κώστας Βέργος

Η Αυστραλία είναι το καναρίνι της Αμερικής. Καναρίνια χρησιμοποιούσαν στα ανθρακωρυχεία, ώστε ο θάνατός τους, από την εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα, να σημάνει έγκαιρο συναγερμό στους ανθρακωρύχους. Εδώ, το ορυχείο είναι η Θάλασσα της Νότιας Κίνας και το μονοξείδιο του άνθρακα η ίδια η Κίνα. Ανθρακωρύχοι οι Αμερικανοί.

Εξεπλάγησαν από την προχθεσινή αναγγελία της πολιτικο-στρατιωτικής συμφωνίας AUKUS (ΗΠΑ, ΗΒ, Αυστραλίας) μόνο οι μη παρακολουθούντες τα συμβαίνοντα στην Θάλασσα της Νότιας Κίνας τα τελευταία χρόνια. Την συγκεκριμένη θάλασσα διεκδικεί σχεδόν εις ολόκληρον η Κίνα (ως «γαλάζιο εθνικό έδαφός» της, που περιλαμβάνει βέβαια και την Θάλασσα της Ανατολ. Κίνας). Την διεκδικούν, όμως, μερικώς, και όλες οι πέριξ χώρες (Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Μπρουνέι, Ταϊβάν). Από εδώ περνάει το ένα τρίτο του διεθνούς εμπορίου. Εδώ και τεράστιος ορυκτός και αλιευτικός πλούτος. Στην ευρύτερη δε γειτονιά ζει και τρέφεται ο μισός πληθυσμός της γης.

Τις ημέρες της άτακτης αποχώρησης των Αμερικανών από το Αφγανιστάν, η Κίνα αυστηροποίησε το δικαίωμα της «αβλαβούς διέλευσης» ξένων σκαφών από τα χωρικά της ύδατα (ή από αυτά που θεωρεί η ίδια ότι είναι χωρικά της ύδατα – αφού διεκδικεί μια χώρα, την Ταϊβάν, νησιά, νησίδες, ακόμη και τεχνητές νησίδες, σε όλη την έκταση της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, «μετατρέποντάς την έτσι σε Κινεζική λίμνη»). Εξαντλητικά ακριβείς πληροφορίες πρέπει να δίδονται πλέον στις λιμενικές αρχές της Κίνας από ξένα «υποβρύχια, πυρηνοκίνητα σκάφη, σκάφη μεταφέροντα ραδιοενεργά υλικά, πετρέλαιο, υγροποιημένο αέριο, χημικά και άλλες τοξικές και επικίνδυνες ουσίες».

Το πολεμικό ναυτικό και η αεροπορία της Αυστραλίας περιπολούν από αιώνος στην Θάλασσα της Νότιας Κίνας, αν και η χώρα δεν διαθέτει σε αυτήν ούτε χωρικά ύδατα ούτε ΑΟΖ. Περιφρουρούν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από κοινού με τις ΗΠΑ και το ΗΒ. Οι σχέσεις Αυστραλίας-Κίνας οξύνθηκαν στην διάρκεια του εμπορικού πολέμου που κήρυξε ο Τραμπ κατά της Κίνας το 2018 και που συνεχίζει σήμερα ο Μπάϊντεν (πολέμου δασμών αμοιβαία επιζήμιου προς όφελος τρίτων). Προφανώς, οι παραβιάσεις χωρικών υδάτων και εναέριου χώρου της Κίνας θα συνεχισθούν εντονότερα τώρα, μετά την σύναψη της πολιτικής και στρατιωτικής συμφωνίας AUKUS (από τα αρχικά Αυστραλίας, ΗΒ και ΗΠΑ) και τον εξοπλισμό  της Αυστραλίας με Βρετανικής ναυπήγησης πυρηνοκίνητα υποβρύχια.

Λοιπόν: America is Back! Το σύνθημα του Μπάιντεν. Britain is really Back! Το όνειρο  του Τζόνσον. China has Always been Here! Η δήλωση του Σι.

Υστ.1: Σε αντιπερισπασμό, και στο πνεύμα της «Μιας Ζώνης Ενός Δρόμου» (συμφωνίες υποδομών και μνημονίων, ενίοτε λεόντειων, με πάνω από 100 χώρες), η Κίνα χθες (μετά από συζητήσεις μηνών) υπέβαλε αίτηση ένταξης στην συμφωνία εμπορίου CPTPP (Αυστραλία, Νέας Ζηλανδία, Ιαπωνία, Μαλαισία, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, Μπρουνέι, Καναδάς, Χιλή, Μεξικό, Περού). (Η ιδέα ξεκίνησε ως TPP με πρωτοβουλία Ομπάμα, αλλά ως τέτοια ατύχησε, αφού οι ΗΠΑ επί Τραμπ απεσύρθησαν.)

Υστ.2: Η σημερινή αλληλεξάρτηση των οικονομιών δεσμευτική για όλους παγκοσμίως. Η Κίνα είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας και στις εξαγωγές και στις εισαγωγές της δεύτερης. Η Κίνα είναι ο δεύτερος, μετά την Ιαπωνία, κάτοχος Αμερικανικού χρέους – που δεν μπορεί όμως να το εξαργυρώσει επιθετικά γιατί αυτό θα ήταν σαν να πυροβολεί τα πόδια της, εξανεμίζοντας αυτόματα την πραγματική αξία της απαίτησής της.

Υστ.3: Εκτός της AUKUS, υπάρχουν άλλες δύο ενεργές διεθνείς συμφωνίες των ΗΠΑ κατά Κίνας στην περιοχή της Κίνας: Η (από το 1946) Συμφωνία των Πέντε Ματιών (ΗΠΑ, ΗΒ, Καναδά, Αυστραλίας, Νέα Ζηλανδίας) για τον διαμοιρασμό των πληροφοριών στρατιωτικής ασφάλειας στην περιοχή του Ειρηνικού. Ο (από το 2007) διάλογος του Quad (ΗΠΑ, Αυστραλίας, Ινδίας, Ιαπωνίας) για θέματα γενικά και κυρίως στρατιωτικής ασφάλειας στην ίδια περιοχή.

Υστ.4: Η Νέα Ζηλανδία, έχουσα ανακηρύξει εαυτήν «αποπυρηνικοποιημένη», αντέδρασε άμεσα στην AUKUS δια της πρωθυπουργού της κ. Άρντεν, λέγοντας ότι δεν θα δεχθεί πυρηνικά στα ύδατά της.

Υστ.5: Ρήξη και με την Γαλλία, χώρα θιγόμενη από την AUKUS για λόγους αθέτησης συμφωνίας με Αυστραλία για σημαντικές παραγγελίες υποβρυχίων, αλλά, κυρίως, γιατί για άλλη μια φορά η ισχυρότερη Ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη δεν ενημερώνεται από τους συμμάχους της αμέσως αλλά από τις εφημερίδες.

 

 

AND THERE WAS AUKUS

Costas Vergos

Australia is America’s canary. Canaries were being used in the coal mines, so that their death, from the inhalation of carbon monoxide, would give early warning to miners. Here, the mine is the South China Sea; and the carbon monoxide is China itself. Miners are the Americans.

Only those, who have not been watching what is happening in the South China Sea in recent years, have been surprised by the announcement of the AUKUS (US, UK, Australia) civil-military agreement the day before yesterday. Almost the whole of this sea is claimed by China (as its “blue national soil”, which of course includes the ​​East China Sea). However, at the same time, it is partially claimed by all the surrounding countries (Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam, Brunei, Taiwan). One third of the international trade passes through this sea. Here is a huge mineral and fishing wealth. Half of the earth’s population lives and feeds in this broader neighborhood.

In the days leading up to the US withdrawal from Afghanistan, China tightened the right to “safe passage” of foreign vessels from its territorial sea (or what it considers to be its territorial sea – after claiming a country, Taiwan, islands, islets, and even man-made islets, throughout the South China Sea, “turning it into a Chinese lake”). Extremely accurate information must now be provided to Chinese port authorities by foreign “submarines, nuclear-powered vessels, vessels carrying radioactive materials, oil, liquefied gas, chemicals and other toxic and dangerous substances”.

The Australian Navy and Air Force have been patrolling the South China Sea for a century, although the country has neither territorial sea nor EEZ here. They guard free navigation together with the US and the UK. Australia-China relations were strained during the trade war declared by Trump against China in 2018 and which continues today by Biden (a tariffs war mutually detrimental to the benefit of third parties). Obviously, violations of territorial waters and airspace of China will continue even more vigorously now, following the conclusion of the AUKUS political and military agreement (from the initials of Australia, the UK and the US) and Australia’s armament with British-built nuclear-powered submarines.

Well: America is Back! Biden’s motto. Britain is really Back! Johnson’s dream. China has Always been Here! The statement of Xi.

PS.1: Yesterday, in a counterplot, and in the spirit of “One Road Zone” (infrastructure and memoranda agreements, sometimes lion-dragon agreements, with more than 100 countries), China (after months of discussions) applied to join the CPTPP trade agreement (Australia, New Zealand, Japan, Malaysia, Vietnam, Singapore, Brunei, Canada, Chile, Mexico, Peru). (The idea started as TPP initiated by Obama, but as such it failed, after the US under Trump withdrew from it.)

PS.2: The current interdependence of economies is binding for everyone worldwide. China is Australia’s most important trading partner in both exports and imports of the latter. China is, after Japan, the second-largest United States debt holder; however It could not redeem it aggressively because it would be like shooting itself at its feet, automatically depleting the true value of its claim.

PS.3: In addition to AUKUS, there are two other active anti-China US international agreements in China’s area: The (since 1946) Five Eyes Agreement (USA, UK, Canada, Australia, New Zealand) on sharing military security intelligence about the Pacific area. The (since 2007) Quad dialogue (USA, Australia, India, Japan) on issues of general and mainly military security interests in the same region.

PS.4: New Zealand, which has had declared itself “denuclearized”, reacted immediately to AUKUS through its Prime Minister, Mrs. Arden, saying it would not accept nuclear weapons in its sea.

PS.5: A clash with France, a country affected by AUKUS for reasons of breaking an agreement with Australia for significant submarine orders, but mainly because once again the strongest European military force is not being informed immediately by its allies but by newspapers.