Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρουσάδων πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας των κοινωνικών φορέων του χωριού  και του Αθλητικού σωματείου.