Χωρίς διαθέσιμο δωμάτιο βρίσκεται το ξενοδοχείο αναφοράς της Κέρκυρας, αφού και τα 84 δωμάτια που διαθέτει είναι κατειλλημένα.

Συνολικά, στο νοσοκομείο φιλοξενούνται 88 άτομα (κρούσματα και στενές επαφές ) του. Μάλιστα τα τελευταία 24ωρά, το ξενοδοχείο κλήθηκε να φιλοξενήσει περίπου 40 άτομα με την πλειοψηφία των τουριστών να είναι Ιταλοί.

Αύριο προβλέπεται να υπάρξουν αναχωρήσεις σε δύο με τρία δωμάτια όμως τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν πως το ξενοδοχείο καλείται να σηκώσει μεγάλο βάρος.