Το τηλεφωνικό  Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 130 κλήσεις μετά το δεύτερο χτύπημα της ” Αθηνάς” στην Κέρκυρα.

Η ΠΥ επενέβη  σε 37 περιπτώσεις κυρίως  κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Πιο αναλυτικά :

• 20 για κοπές δέντρων,

• 12 για αντλήσεις υδάτων

• 5 για αφαιρέσεις αντικειμένων

Η ΠΥ  παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Την ίδια ώρα μεταξυ αλλων πλημμύρισε η τράπεζα στην περιοχή Σολαρι.

 

Αυτήν την ώρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχωράει σε απαντληση υδάτων καθώς έχουν πλημμυρίσει τα υπόγεια.