Με ανακοίνωση ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας αναφορικά για τα 2 νέα καλαθοφόρα οχήματα που παρέλαβε. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται: 

Με δύο  καινούργια καλαθοφόρα οχήματα, από το πρόγραμμα «Φιλόδημος»,  ενισχύθηκε η Υπηρεσία  καθαριότητας  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Πρόκειται για δυο σύγχρονα οχήματα τελευταίου  τύπου  άξιας 126.000 ευρώ έκαστο, που  θα εξυπηρετήσουν το τμήμα συντήρησης πρασίνου και το τμήμα  καθημερινότητας (ηλεκτροφωτισμού).

Με την προσθήκη των παραπάνω οχημάτων,   δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο μας, να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες   σε αυτούς τους δυο νευραλγικούς τομείς, προσφέροντας τις ανάλογες υπηρεσίες στους Δημότες.

Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος  πριν την έλευση των δυο οχημάτων διέθετε μόνο ένα καλαθοφόρο.