21 παραλίες του νησιού είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με το χάρτη για το 2019 που δημοσίευσε ο Νομαρχιακός σύλλογος ατόμων με αναπηρία . Οι παραλίες αυτές έχουν πλωτά αναπηρικά αμαξίδια και ράμπα.