Με ανακοίνωσή του το Σωματείο Ναυτεργατών Κέρκυρας αναφέρει:  

Η διοίκηση του σωματείου μας αποφάσισε την συμμετοχή στην 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική  απεργία των πληρωμάτων, στα πλοία όλων των  κατηγοριών, που προκήρυξε η ΠΝΟ με έναρξη την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 από ώρα 06:01, έως την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.