Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Κέρκυρας και ο ΝΑΟΚ προμηθεύτηκαν και τοποθέτησαν μια καινούργια ράμπα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.
Η συγκεκριμένη ράμπα εξυπηρετεί άτομα με κινητικές δυσκολίες και ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με το Νομαρχιακό σύλλογο ΑμεΑ:

Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Κέρκυρας: Το υποσχεθήκαμε και το κάναμε…!Παρά τα πενιχρά οικονομικά μας καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε στα αιτήματα πολλών συμπολιτών μας για τοποθέτηση ράμπας στον Όμιλο.

***Στην φωτογραφία ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο ταμίας του συλλόγου