Δημοσιεύτηκε σήμερα στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η πλήρωση της θέσης Αντιπροέδρου στο νοσοκομείο της Κέρκυρας μετά και την παραίτηση του Θανάση Παγώνη. Ως Αντιπρόεδρος ορίζεται η Αλεξάνδρα Καλαϊτζόγλου.

Δείτε την δημοσίευση στο ΦΕΚ :

ΦΕΚ 106/14/2020 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.