Η προεδρος του ΦΟΔΣΑ Μεροπη Υδραιου καλεί το πρωί της Παρασκευης και ώρα 11:00 τη Δια περιφοράς συνεδρίαση της διοίκησης του Φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Η ημερήσια διάταξη αναφέρεται στο Τεχνικό πρόγραμμα του 2020, ύψους περίπου 33,5 δισ. Τα μέλη του δ.σ. του Συνδέσμου θα πρέπει να καταθέσουν τις απόψεις/προτάσεις τους με e-mail για τα πρακτικά.
Το Τεχνικό πρόγραμμα του 2020 περιλαμβάνει:
• Την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ Κέρκυρας (ΕΣΠΑ) 29.700.000,00
• Την αποκατάσταση των τριών κυττάρων του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου (ΠΔΕ) 3.414.905,46
• Την κατασκευή στεγάστρων στο χώρο δεματοποίησης στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου 239.000,00
• Την προμήθεια συστήματος έκπλυσης τροχών (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 24.800,00
• Την κατασκευή υποδομής τοποθέτησης συστήματος έκπλυσης τροχών (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 15.000,00
• Την ανάπλαση ΧΥΤΑ Τεμπλονίου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 20.000,00
• Την συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Τεμπλονίου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 5.000,00, και
•Την συντήρηση και επισκευή κτηρίων – ακινήτων του Φορέα (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 3.000,00
Το σύνολο του προϋπολογισμού του Τεχνικού προγράμματος είναι 33.421.705,46 €.