Ο ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή Κέρκυρα ανακοινώνει ότι την Τρίτη 17-05-2022 θα πραγματοποιηθεί από 08:30 έως 14:00 διακοπή ρεύματος με σκοπό την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών πάνω στις κεντρικές γραμμές Μ.Τ και στις εγκαταστάσεις αυτών στις παρακάτω περιοχές:

ΠΕΛΕΚΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΡΑ

ΚΑΜΠΟΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ

ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ