Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ Κέρκυρας.

Πρόκειται για την Τετάρτη 28/07/21 από τις 08:00 έως τις 11:00 καθώς θα πραγματοποιηθούν εργασίες πάνω στις Κεντρικέ Γραμμές Μέσης Τάσης. Πρόκειται για τις περιοχές Μον Ρεπό, Ανεμόμυλος, Α. Δαρρή, Δαιρπφελδ, παραλιακή Μον Ρεπό, Μ. Αθανασίου, Ιας. Σωσιπάτρου και πάροδοι αυτών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!