Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Στην Κέρκυρα βεβαιώθηκαν (13) παραβάσεις για μη τήρηση υγειονομικών μέτρων σε αθλητική εγκατάσταση, για τις οποίες προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 150 ευρώ