Με ανάρτηση της η Σ. Τζώρα ανέφερε:

” Ήταν ο Κανελος… Ο Κανελος της πόλης μας… Ο Κανελος της καρδιάς μας… Αδέσποτο αλάνι για πάνω από 16 χρόνια, τον φρόντιζαν και τον αγαπούσαν πολλοί από τους κατοίκους της πόλης μας με βασικό φύλακα άγγελο του τον φίλο Σαράντη.”