Σύμφωνα με πληροφορίες του START ομόφωνη είναι η απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στο αίτημα του ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας για τη μεταφορά των απορριμμάτων στην Κοζάνη και την απευθείας ανάθεση .

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες , η  Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ενέκρινε την εισήγηση του φορέα χωρίς καμία αλλαγή με κόστος 58 ευρώ τον τόνο συν ΦΠΑ και διάρκεια έως και ένα χρόνο .