Κανονικά επαναλειτουργούν από σήμερα, έπειτα από 5 μήνες,  τα Δημοτικά Σφαγεία μετά τις απαραίτητες παρεμβάσεις από το Δήμο και την οριστική αδειοδότησή τους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πληροφορίες: Βαγγέλης Κένταρχος, αναπληρωτής Διευθυντής Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου, τηλ. 2661 0 21.835