Παρακαλώ κοινοποιήστε και όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα.
Ας βοηθήσουμε !!

Η ανακοίνωση είναι από τον ΦΑΡΟ ΖΩΗΣ.

779948C1-657B-420C-A9D3-1C8527D5EF55-236x300