Λόγω παραίτησης του Προέδρου Χαλικιά Ιωάννη, για προσωπικούς λόγους πραγματοποιήθηκε ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κέρκυρα.

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Υ.Π.Σ.

                                                                      Πρόεδρος : Λάτσας Σπ. Αλέξανδρος
                                                    Αντιπρόεδρος : Αγγουράκης Δ. Σπυρίδων
Γεν. Γραμματέας : Λέισος Ν. Ιωάννης
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας : Καλλιντζής Γ. Δημήτριος
Ταμίας : Γιαννούλης Σπ. Γεώργιος
 Οργανωτικός Γραμματέας : Χαλικιάς Κ. Ιωάννης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων : Πουλιάσης Κ. Σπυρίδων