Το δελτίο τύπου του Συλλόγου προστασίας Περιβάλλοντος για τον αιγιαλό:

Στις 5 Απριλίου κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τον τίτλο:   «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρµόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. µε την Οδηγία (ΕΕ)2016/1065, III. Ενσωµάτωση των σηµείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν.2971/2001 και άλλες διατάξεις»

Στις άλλες διατάξεις περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του νομοσχεδίου για τον αιγιαλό.

Αναφέρουμε τις τροποποιήσεις, που αν ψηφισθούν, θα έχουν μη αναστρέψιμες αρνητικές  συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον και στη ζωή μας.

  • Μείωση του καθορισμού πλάτους ζώνης της παραλίας από τα 50 μέτρα σταθερά του υφιστάμενου νομοσχεδίου στα 30-50 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι θα δίνεται η δυνατότητα για ιδιωτική χρήση της παραλίας εντός του προαναφερόμενου ορίου.
  • Συντόμευση της διαδικασίας παραχώρησης εκτάσεων προς «αξιοποίηση» για οικονομική ανάπτυξη.
  • Απλοποίηση της νομιμοποίησης αυθαιρέτων ιδιωτικών κατασκευών με μια μόνο υπουργική απόφαση, και αυτό πριν καν περάσει ένας χρόνος από τις τραγικές συνέπειες των αυθαιρεσιών κατά την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής.
  • Διευκόλυνση της εκχώρησης ακτών και οχθών ποταμών για έρευνα εξορύξεων υδρογονανθράκων, με ό,τι αυτό σημαίνει για την καθαρότητα του νερού και των θαλάσσιων έμβιων όντων και φυτών.
  • Περιορισμός της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.

Σημειώνουμε ότι τροποποίηση του νομοσχεδίου για τον αιγιαλό είχε προταθεί και το 2014 αλλά υπό την πίεση της αντίδρασης των περιβαλλοντικών οργανώσεων η τότε  κυβέρνηση δεν προχώρησε  στην υλοποίησή της. Με δεδομένο ότι η υποβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος γίνεται όλο και πιο έντονη, αδυνατούμε να κατανοήσουμε την επαναφορά της.