Την 3η Νοσηλευτική Διημερίδα με τίτλο: «Ο Νοσηλευτής στο κέντρο του Υγειονομικού Συστήματος» θα πραγματοποιήσει η Νοσηλευτική Διεύθυνση του Γ.Ν. Κέρκυρας την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018.
Στο Πρόγραμμα της Διημερίδας, που θα πραγματοποιηθεί στην Ιόνιο Ακαδημία, περιλαμβάνονται περισσότερες από 30 Εργασίες, ερευνητικές, ανασκοπικές και βιβλιογραφικές, έξι Κλινικά Φροντιστήρια και τρείς Διαλέξεις.
Η Διημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και μοριοδοτείται με μόρια συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.
Συμμετέχουν σύνεδροι από κάθε υπηρεσία υγείας της Κέρκυρας αλλά και από διάφορα νοσοκομεία της χώρας και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης και της Διοίκησης του Γ. Ν. Κέρκυρας για συνεχή εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού και της αναγνώρισης του σημαντικού και καίριου ρόλου του στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στο Υγειονομικό Σύστημα γενικότερα.
Η συμμετοχή στη διημερίδα είναι δωρεάν και είναι ανοιχτή για το κοινό. Ακούμε τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου της Κέρκυρας, Γιάννη Τριανταφυλλούδη.