Σύμφωνα με το δελτίο τύπου :

1-2-690x486

2-2-690x486

3-1-690x486

4-1-690x486