Προτείνουμε στη συνεδρίαση του Π.Σ. στις 22 και 23/3/19 τις παρακάτω επερωτήσεις:

  1. Για τις κακοτεχνίες στο νέο κτήριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκάδας που κατασκευάστηκε με ΣΔΙΤ.
  2. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χρηματοδότηση για την ανακατασκευή και κατασκευή Σχολείων της Κέρκυρας.
  3. Για τη μεγάλη καθυστέρηση στην αποπεράτωση του Ειδικού Σχολείου της Ζακύνθου.

 

Και για θέμα συζήτησης:

  1. Την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών

 

Ψήφισμα για την απόπειρα ποινικοποίησης της κοινωνικής – αθλητικής δράσης

 

Κέρκυρα 1 4/03/19